Sterk in verzekeringswerk

Deurloo Autoschade heeft veel te maken met verzekeringsmaatschappijen en hun klanten. Deurloo is geselecteerd reparateur voor veel verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsgroepen. Aan deze selectie zij strenge eisen verbonden ten aanzien van schadevastlegging, reparatiemethodes, vervangend vervoer, garantie bepalingen en certificatie van de organisatie, zoals Arbo en milieu (ISO 9002).

Een groot deel van het traject bij schade wordt geregeld via de computer. Het schaderapport wordt, veelal vergezeld van de foto's, digitaal naar de verzekeringsmaatschappij gezonden. Op deze manier kan een deel van de schades op afstand door de expert van de maatschappij worden beoordeeld. Daarnaast zijn er uitstekende afspraken met de meeste maatschappijen: beneden een bepaald bedrag gerelateerd aan de dagwaarde, kan direct gestart worden met het herstellen van de schade.