Autoverzekering

De kleine lettertjes in uw autoverzekering, weet u wat ze betekenen?

Geachte heer / mevrouw,

Het TROS Radar programma heeft in haar uitzending van 12 april 2010 de polisvoorwaarden van een aantal autoverzekeraars onder de loep gelegd. Hieruit kwam naar voren dat deze onduidelijke en onbegrijpelijke taal bevatten, waar de verzekeringsnemer als consument niet mee uit de voeten kan.

Tijdens de uitzending bleek dat zelfs de medewerkers die op de helpdesk bij de betreffende verzekeraars werkzaam zijn, geen uitleg kunnen geven over ‘de kleine lettertjes’ of wat bepaalde alinea’s nu exact voor u als verzekerde betekenen.

‘Goedkope’ autoverzekeringen zijn vaak redenen om de huidige autoverzekering om te zetten, waarbij de verzekerde als consument zich niet realiseert dat dit gevolgen kan hebben als men autoschade heeft.

Deurloo Autoschade is een grote voorstander van helder en gemakkelijk te begrijpen taal.

Want, als u onverhoopt schade aan uw auto heeft, zijn de ‘kleine lettertjes in de polisvoorwaarden van uw autoverzekering’ van cruciaal belang over de wijze waarop uw autoschade kan worden hersteld, en u als eigenaar van de auto zelf kan blijven bepalen bij welk autoschadeherstelbedrijf.

Deurloo Autoschade is dagelijks met de schadeafhandeling van autoschades belast, en wil u dan ook graag helpen in het oerwoud van regels.

Eén van onze belangrijkste adviezen ten aanzien van autoverzekeringen luidt dan ook:

Onderzoek voorafgaand aan het sluiten van een nieuwe autoverzekering zelf en vraag specifiek naar wat uw rechten en plichten zijn bij eventuele autoschade. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van uw eigen risico, heeft u recht op vervangend vervoer, enz.

Als u zeggenschap wilt blijven hebben over uw eigen auto, zodat u ook zelf beslist dat u in geval van autoschade door Deurloo Autoschade geholpen wordt, let hier dan op.

Niet voor niets zijn wij aangesloten bij de branchevereniging voor de autoschadeherstelbranche, BOVAG. Wij hanteren de strengste criteria als het op autoschadeherstel aan komt om ook uw auto weer in de oorspronkelijke fabriekstoleranties terug te brengen.

Bewaar deze brief bij uw autopapieren, neem rustig de tijd om ‘de kleine lettertjes’ in uw polisvoorwaarden door te nemen. En hebt u onverhoopt autoschade, dan staan wij van

Deurloo Autoschade voor u klaar!

Met vriendelijke groet,

M. Hagebeek

Directeur